Informasjon

Oddbjørn Sundli

  • 09.08.1935 - 18.06.2017

Annonser for Oddbjørn Sundli

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Aura Avis
22-06-2017